દિલ્હી બાદ હવે નોઈડામાં શાળાઓ બંધ રાખવાનો આદેશ, વર્ગો ઓનલાઈન લેવાશે

દિલ્હી બાદ હવે નોઈડામાં શાળાઓ બંધ રાખવાનો આદેશ, વર્ગો ઓનલાઈન લેવાશે

Mnf network: દેશની રાજધાની દિલ્હી બાદ હવે દિલ્હી NCRમાં વધતા વાયુ પ્રદૂષણને કારણે ગૌતમ બુદ્ધ નગર જિલ્લામાં પણ શાળાઓ બંધ કરવાના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. આ આદેશ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ (ગૌતમ બુદ્ધ નગર)ના કાર્યાલય દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યો છે.

 નોઈડા સહિત ગૌતમ બુદ્ધ નગર, જેવર અને દાદરી સબ-ડિવિઝનમાં ધોરણ 1 થી 9 સુધીની શાળાઓમાં શારીરિક વર્ગો બંધ રહેશે. શાળાઓને ઓનલાઈન વર્ગો ચલાવવાની પરવાનગી આપવામાં આવી છે. આદેશ મુજબ 10 નવેમ્બર 2023 સુધી શાળાઓ બંધ રહેશે.

જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ (ગૌતમ બુદ્ધ નગર) ના આદેશ અનુસાર, અત્યાર સુધી માત્ર ધોરણ 1 થી 9 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે જ શારીરિક વર્ગો બંધ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. 10મા, 11મા અને 12મા ધોરણ માટે આવો કોઈ આદેશ આપવામાં આવ્યો નથી.